آرشیو اخبار

فرمانداری بدره

بیست و ششمین جلسه ستاد شهرستانی کرونا در شهرستان بدره

بیست و ششمین جلسه ستاد شهرستانی کرونا در شهرستان بدره در سالن فرمانداری به ریاست دکتر آزادی و دستور کار برگزاری مراسمات اعیاد قربان،غدیر، عرفه و برگزاری کنکور سراسری و مجالس ماه محرم برگزار گردیده و پس از بحث و تبادل نظر همه اعضا مصوبات ذیل جهت اجرا به تصویب رسید.