آیین نامه تشکل های مردم نهاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ­های ۲/۱۲/۱۳۹۴، ۱۱/۱/۱۳۹۵ و ۲۷/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­ نامه تشکل­های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه تشكل‏هاي مردم ­نهاد

ماده ۱- نهاد مدني نهادي غيردولتي است كه به منظور فعاليت در راستاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايجاد شده یا می­شود.

تبصره – منظور از غيردولتي، عدم وابستگي به دولت و نهادهاي حاكميتي، عدم دخالت دولت و نهادهاي حاكميتي در تاسيس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعاليت مقامات و مسئولان و كاركنان دولتي و نهادهاي حاكميتي با استفاده از جایگاه حقوقي خود، به عنوان موسس يا عضو است.

ماده ۲- تشكل­ مردم ­نهاد كه در اين آیین­نامه "تشكل" ناميده مي‌شود، نهاد غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعي از اشخاص حقيقي به‏ شکل داوطلبانه و با رعايت مفاد اين آیین­نامه‌ در موضوع مشخص پروانه فعاليت دريافت کرده و به ثبت می­رسد.

تبصره ۱- منظور از غيرسياسي، نداشتن فعاليت سياسي موضوع قانون فعاليت احزاب، جمعيت‏ها و انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمن‏هاي اسلامي يا اقليت‏هاي ديني شناخته‏شده - مصوب ۱۳۶۰- و منظور از غيرانتفاعي، عدم برداشت مستقيم يا غيرمستقيم سود و ساير منافع اقتصادي حاصل از انجام فعالیت‏‏‏ها، به نفع اعضا، ‌موسسان، مديران و کارکنان يا افراد وابسته آنان است.

تبصره ۲- شبكه موضوع ماده (۴) با داشتن ساير شرايط، از حكم لزوم تاسيس تشكل توسط جمعي از اشخاص‏ حقيقي و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن ساير شرايط از حكم لزوم دريافت پروانه فعاليت و ثبت تشكل مستثنی هستند.

تبصره ۳- نهادهاي عمومي ‏غيردولتي، اتاق­ها و تشکل­های اقتصادی، تعاوني‌ها، سازمان‌هاي صنفي و حرفه‏اي، احزاب و تشكل‏هاي ‏سياسي،‌ كانون‏ها و سازمان‌هاي ‏دانشجويي و دانش‏آموزي،
سازمان‏هاي كارگري و كارفرمايي فعال در دانشگاه‏ها، مدارس و كارخانجات، انجمن‌هاي علمي،‌ مؤسسات فرهنگي، هنري و ادبي، هيئت‌هاي مذهبي،‌ باشگاه‌هاي ورزشي،‌ مراكز ترك اعتياد،
مؤسسات تجاري و انتفاعي و موسسات موضوع بندهاي (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب ۱۳۸۰- مصداق تشكل نبوده و از شمول اين آیین­نامه خارج هستند.

ماده ۳- محدوده جغرافيايي فعاليت هر تشكل،‏ يكي از سطوح ملي، منطقه‏اي، استاني، شهرستاني يا بين‏المللي است.

تبصره ۱- سطح‏ منطقه‏اي حداقل‏ دو و حداكثر پنج استان است و سطح بین‏المللی به ‏خارج از مرزهاي ‏ايران گسترش‏ دارد.

تبصره ۲- محدوده جغرافيايي فعاليت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) يك روستا يا محله شهري است.

ماده ۴- تشكل‏هايي‏كه موضوع فعاليت آنها مشترك است درصورت وجود شرايط‏ زير مي‏توانند تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح‏ ملي ‏يا استانی كنند:

الف- حداقل پنج تشكل باشند.

ب- حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد.

پ- به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل كرده باشند.

تبصره- تشکل‌هایي كه در سطح بين‏المللي فعاليت مي‏كنند نمي‏توانند تقاضاي تشكيل شبكه كنند.

ماده ۵- نهادهاي مدني خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده‏ و ماهيت اجتماعي دارند مي‏توانند درصورت داشتن شرايط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعايت اين آیین­نامه
و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ايران فعالیت كنند.

ماده ۶- شوراي ملی توسعه و حمایت از تشكل‏ها به ‏عنوان مرجع اصلي سياست‏گذاري و توسعه تشكل‏ها در سه سطح ملي، استاني و شهرستاني تشكيل و دبيرخانه آن به‏ترتيب در وزارت كشور، استانداري‏ها و فرمانداري‏ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط داير مي‏شود.

ماده ۷- شوراي ملي توسعه و حمایت از تشكل‏ها که در اين آیین­نامه "شورای ملی" نامیده مي‏شود، مركب از معاون اجتماعي وزير كشور به‏ عنوان رییس، نمايندگان وزارتخانه‏هاي
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‏هاي حفاظت محيط زيست و
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و معاونت‏هاي امور زنان و خانواده و حقوقي رييس‏جمهور و حسب مورد دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذي‏ربط و چهار نماینده منتخب از تشكل‏های ملی و منطقه‏اي است.

تبصره- نحوه انتخاب و مدت عضويت نمایندگان تشكل‏هاي عضو شوراي ملي بر اساس
دستورالعمل اجرایی این آيين‏نامه تعيين می‏شود.

ماده ۸- وظايف و اختيارات شوراي ملي به شرح زير است:

الف- تعيين سياست‏هاي‏ ترويجي، تشویقی و فرهنگ‏سازي براي تعميق، ارتقا و نهادينه كردن مشاركت اجتماعي مردم از طريق تشكل‏ها.

ب- هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرایی به منظور ظرفیت‏سازی، ساماندهی و توانمندسازی براي توسعه تشكل‏ها و نظارت بر آنها.

پ- رسيدگي به اعتراضات تشكل‏‏ها از شوراهاي استاني و شهرستاني و دستگاه‏هاي اجرايي ذي‏ربط.

ت- نظارت ‏بر فعاليت‌ها و عملكرد تشكل‏هاي ‏ملي و منطقه‏اي و بررسي و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ها و گزارش‌هاي رسيده از عملکرد تشكل‌ها.

ث- اعلام نظر و تصميم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشكل‌های ملی و منطقه‏اي و شبكه‏هاي موضوع ماده (۴).

ج- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آیین­نامه در سطح كشور.

تبصره- مصوبات شورای ملی با تاييد وزير كشور در حدود وظايف موضوع اين ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می‌شود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر
حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.

ماده ۹- شوراي ‏استاني توسعه و حمایت از تشكل‏ها كه در اين آیین­نامه "شوراي استاني"
ناميده ‏مي‏شود، مركب‏ از معاون ذی­ربط استاندار به‏ عنوان رييس، نمايندگان ادارات ‏كل
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محيط‌‏زيست و ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان و دستگاه يا دستگاه‏هاي تخصصي استاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از تشكل‏هاي استاني است.

ماده ۱۰- وظايف و اختيارات شوراي استاني به شرح زير است:

الف- اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح استان.

ب- اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملي.

پ- نظارت‏ بر عملكرد و هماهنگی میان دستگاه‏هاي اجرايي استاني به‏منظور اجرای این آیین­نامه و مصوبات شورای‏ ملي.

ت- حمایت از مشارکت تشكل‏هاي استاني در فرآیند توسعه پایدار استان.

ث- اعلام نظر و تصميم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشكل‏های استاني.

ج- بررسي و تصمیم‏گیری در مورد گزارش‌هاي ارايه‏شده از سوي دبيرخانه شوراي ‏استاني درباره عملكرد يا تخلفات تشكل‏هاي استاني.

چ- تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.

ح- تعيين سياست‏هاي حمايتي براي توان‏افزايي و توسعه کمی و کیفی تشكل‏هاي استاني.

خ- ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشكل‏های استانی، شهرستانی و محلی به شورای ‏ملي.

ماده ۱۱- شوراي شهرستاني توسعه و حمایت از ‏تشكل‏ها كه ‏ در اين آیین­نامه شوراي شهرستاني ناميده ‏مي‏شود، مركب ‏از فرماندار به‏عنوان رييس، نمايندگان ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي،
ورزش و جوانان، حفاظت‏ محيط‏ زيست و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان و دستگاه يا دستگاه‏هاي تخصصي شهرستاني حسب مورد و دو نماينده منتخب از
تشكل‏هاي شهرستاني است.

ماده ۱۲- وظايف و اختيارات شوراي شهرستاني به شرح زير است:

الف- اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح شهرستان.

ب- اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای‏ ملي و شوراي‏ استاني ‏مربوط.

پ- نظارت بر عملكرد و هماهنگی میان دستگاه‏هاي اجرايي شهرستاني به‏منظور اجرای این
آیین­نامه و مصوبات شورای ملي و شوراي استاني مربوط.

ت- حمایت از مشارکت تشكل‏هاي شهرستاني در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.

ث- اعلام نظر و تصميم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشكل‏های شهرستاني.

ج- بررسي و تصمیم‏گیری در مورد گزارش‌هاي ارايه‏شده از سوي دبيرخانه شوراي شهرستاني در باره عملكرد يا تخلفات تشكل‏هاي شهرستاني.

چ- تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان.

ح- تعيين سياست‏هاي حمايتي براي توان‏افزايي و توسعه کمی و کیفی تشكل‏هاي شهرستاني.

خ- ارایه گزارش موردی و سالانه  از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشكل‏های شهرستانی و محلی به شورای ملي و شوراي استاني مربوط.

ماده ۱۳- انتخاب نمايندگان تشكل‏ها براي عضويت در شوراهاي استاني و شهرستاني، بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي ملي صورت مي‏گيرد.

ماده ۱۴- درخواست تاسیس تشكل‏ها متناسب با محدوده مورد نظر براي فعاليت به
دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارایه مي‏شود و دبيرخانه شوراهای ملي، استاني و شهرستاني موظفند
ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تاسیس تشكل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایه‏شده مغایرتی با شرايط تاسيس تشكل در چارچوب مفاد این آیین­نامه، نداشته باشد اجازه تاسیس تشكل را صادر كنند.

تبصره ۱- اجازه تاسیس صرفاً به معناي موافقت اوليه و موقت با درخواست صدور پروانه تشكل و طي مراحل دريافت پروانه فعاليت است و پروانه فعاليت محسوب نمي‏شود.

تبصره ۲- جوانان متقاضی تاسیس تشکل می‏توانند درخواست خود را برای بررسی و صدور اجازه تاسیس تشکل با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده به وزارت ورزش و جوانان ارایه کنند. 

ماده ۱۵- پس از صدور اجازه تاسیس تشكل، هیئت موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامه خود نسبت به استقرار ارکان تشكل اقدام و اساسنامه و صورتجلسه مربوط به استقرار اركان را تنظيم و براي تاييد به دبيرخانه شوراي ذي‏ربط ارائه کند.

ماده ۱۶- اساسنامه تشكل بايد دارای موارد زير باشد:

الف- نام و عنوان و درصورت داشتن، عنوان اختصاري.

تبصره- عناويني مانند سازمان كه اختصاص به تشكيلات و ساختار دولتي و نهادهاي حاكميتي داشته‏ باشد، نمي‌تواند در نامگذاري تشكل به‏ كار گرفته شود.

ب-  اهداف.

پ- موضوع فعاليت.

ت- مدت فعاليت.

ث- محدوده جغرافيايي و مركز اصلي فعاليت.

ج- نحوه ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي.

چ- اركان و تشكيلات، نحوه انتخاب، شرح وظايف و اختيارات و مسئوليت‏هاي آنها.

ح- نحوه تعيين صاحبان امضاي مجاز.

خ- نحوه تغيير و تجديد نظر در مواد اساسنامه.

د- نحوه ارائه گزارش مالي و اجرايي به مراجع ذي‌‌ربط و ذي‌نفعان.

ذ- نحوه اداره تشكل.

ر- ميزان سرمايه اوليه.

ز- دوره‏ زماني تشكيل جلسات شوراي‏ عمومي و شوراي ‏مركزي ‏تشكل.

س- نحوه تامین منابع مالی تشكل.

ش- نحوه انحلال.

ص- مشخص ساختن وضعيت دارايي‏ها پس از انحلال.

ماده ۱۷- هيئت موسس،‌ شوراي مركزي، دبير یا عناوین معادل طبق اساسنامه تشكل، بايد داراي شرايط عمومي زير باشند:

الف- داشتن حداقل هجده سال سن تمام.

ب- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

پ- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ت- عدم وابستگي به احزاب، سازمان‏ها وگروه‏هاي غيرقانوني.

ث- نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب حكم دادگاه.

تبصره - هيئت موسس تشكل بايد داراي حداقل پنج عضو باشد.

ماده ۱۸- دبيرخانه شوراي ذي‏ربط موظف است اقدامات اجرايي لازم را در زمان معين و
در چارچوب اين آیین­نامه و دستورالعمل اجرايي آن انجام دهد.

ماده ۱۹- پروانه فعالیت تشكل‏هايي كه درخواست فعاليت در سطح ملي يا منطقه‏ای دارند در صورتی که اهداف و موضوع فعالیت‏شان به تشخیص شورای ملی از ماهيت ملي يا منطقه‏ای برخوردار باشد و توانايي آنها براي فعاليت در سطح مورد درخواست براي شورا احراز شود به طور موقت برای مدت دو سال صادر مي‏شود و در صورتی که طی این مدت تشكل‏های ملی در بیش از پنج استان و تشكل‏هاي منطقه‏ای در بیش از یک استان فعالیت داشته باشند پروانه آنها به صورت چهارساله صادر شده و در غیر این صورت به تشكل استانی تبدیل می‌شوند.

ماده ۲۰- از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین­نامه، پروانه فعالیت تشكل‏ها در دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی صادر و عیناً جهت ثبت رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ارسال مي‌شود.

تبصره - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی، درخصوص انتشار آگهی ثبت و تغییرات تشكل‏ها اقدام کند.

ماده ۲۱- تقاضاي ايجاد تشکل‏های محلی كه توسط حداقل سه نفر از اهالي بالاي هجده سال ارايه مي‌شود براي ثبت اطلاعات به بخشداري محل فعاليت ارایه مي‏شود.

ماده ۲۲– بخشداري‏ها موظفند پس از دريافت تقاضاي ايجاد تشکل محلي نسبت به ثبت مشخصات فردي اعضا، ‌موضوع فعاليت و نشاني محل فعاليت اقدام و پس از ثبت اطلاعات،
تشكل ­یادشده مي‌تواند فعاليت خود را آغاز کند.

ماده ۲۳- به ‏منظور تصمیم‏گیری و نظارت بر فعالیت تشکل‌هاي بین‏المللی موضوع ماده (۳)
و نهادهاي مدني خارجی موضوع ماده (۵) كارگروهي مرکب از معاون وزارت کشور (رييس) و نمايندگان‏ وزارت‏ امور خارجه، وزارت‏ اطلاعات و حسب ‏مورد دستگاه‏ تخصصی‏ مربوط تشکیل ‏می‌شود.

ماده ۲۴- وظایف‏كارگروه‏ موضوع ‏ماده (۲۳) به‏ شرح زير است:

الف- بررسي ‏و تصميم‏گيري در مورد صدور پروانه ‏فعالیت برای ‏انجمن‌های دوستی که تقاضای فعالیت براي توسعه روابط دوستانه بین ملت ایران با یک کشور خارجی در چارچوب دیپلماسی عمومی را دارند، اجازه و نحوه فعالیت سایر تشکل‏های ‏بین‏المللی موضوع ماده (۳) و فعاليت تشکل‌های متقاضی فعالیت در حوزه اتباع ‏بیگانه.

ب- بررسی و صدور مجوز درخصوص فعالیت مشترک تشکل‏ها با دولت‌ها، سفارت‌خانه‌ها يا نهادهاي مدني خارجی موضوع ماده (۵)، دريافت هرگونه کمک یا عقد قرارداد با دولت‌ها،
سفارتخانه‌ها و نهادهاي ‏مدني خارجی موضوع ماده (۵) و سایر نهادهای ‏بین‌المللی و دایر كردن شعبه و دفتر نمايندگي در خارج از كشور.

پ- بررسي و صدور مجوز در خصوص فعاليت نهادهاي مدنی خارجی موضوع ماده (۵).

ت- نظارت ‏بر فعاليت تشكل‏ها و نهادهاي موضوع ماده (۲۳) و اعلام نظر در مورد تخلفات و گزارش‏هاي رسيده از عملكرد آنها.

تبصره ۱- انجمن‌های دوستی موضوع اين ماده تنها می‌توانند در یک کشور فعالیت کنند و اعضاي آنها نيز تنها می‌توانند در يك انجمن، مسئولیت اصلی و رسمی داشته باشند.

تبصره ۲- تشکل‏های بین‏المللی موضوع ماده (۳) و همچنین سایر تشکل‏هایی که خواستار فعالیت موردی در سطح بین‏المللی هستند برای انجام اقدامات موضوع بند (ب) این ماده باید پس‏ از ارایه درخواست و دريافت مجوز مربوط اقدام‏ كنند.

ماده ۲۵- نحوه حضور و عضویت تشکل­ها در مجامع بین­المللی، برقراری ارتباط با سفارتخانه­ها یا آژانس­های وابسته به سازمان ملل متحد، فعالیت با آژانس­های وابسته به سازمان ملل متحد با دعوت از
شخصیت­های خارجی و چگونگی اطلاع­رسانی در این موارد به مراجع مربوط، در دستورالعمل اجرایی این آیین­نامه تعیین می­شود.

ماده ۲۶- درصورت تخلف تشكل‏هاي موضوع ماده (۲۳) از انجام تكاليف مربوط به اطلاع‏رساني و دريافت مجوز از كارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) يا انجام فعاليت در يك كشور بدون دريافت مجوز، كارگروه مذكور رسيدگي كرده و پس‏ از استماع دفاعیه تشكل، حسب‏ اقتضا و متناسب با تخلف، به‏ ‏شرح‏ زير صدور راي مي‏كند:

۱- تذكر كتبي ‏و درج در پرونده با تعيين ‏مهلت براي ‏اصلاح ‏وضعيت ‏تشكل.

۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.

۳- درخواست انحلال تشكل متخلف از دادگاه صالح.

تبصره – كارگروه ‏مذكور موظف‏ است در زمان ‏رسیدگی، ازتشكل ذی‏نفع براي‏حضور درجلسه و ارایه دفاعیات دعوت‏کند.

ماده ۲۷- نهاد‏هاي مدني خارجی موضوع ماده (۵) براي فعالیت در ایران بايد مدارک زیر را به كارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) ارایه و موافقت کارگروه مذكور را تحصيل کنند:

الف- درخواست کتبی با تعیین محدوده زمانی و مكاني حضور و فعالیت در ایران.

ب- اساسنامه و آگهی ثبت و ترجمه رسمي آن.

پ- موضوع فعالیت مورد نظر.

ماده ۲۸- كارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) پس‏ از دریافت مدارک موضوع ماده (۲۷) نسبت ‏به بررسی درخواست اقدام و ضمن احراز غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن درخواست‏دهنده و عدم مغايرت فعالیت‌ اعلام‏شده با قوانین و مقررات ایران تصميم‏گيري مي‏كند.

ماده ۲۹- تشكل‏ها پس از دريافت پروانه فعاليت و ثبت آن، از حقوق زير برخوردار مي‏شوند:

الف- مشاوره، اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارها به دستگاه‏هاي اجرايي متناسب با تخصص و موضوع فعاليت تشكل.

ب- دیده‏بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش‏های جامعه در زمینه فعالیت تخصصی خود.

پ- ارايه خدمات اجتماعي حسب تخصص و حوزه فعالیت.

ت- مشارکت در اجراي برنامه‏ها و پروژه‏هاي دستگاه‏هاي اجرايي، بخش خصوصي و
سازمان‏هاي بين‏المللي مورد تاييد كارگروه ‏موضوع‏ ماده (۲۳) و ساير دستگاه‏هاي ذي‏ربط از طريق تفاهم يا عقد قرارداد با آنها.

ث- عقد تفاهم‌نامه و قرارداد همكاري با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم ‏از دولتي و غيردولتي داخل ‏و خارج مطابق قوانين و مقررات‏ جاري‏ كشور.

ج- برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‏ها در جهت تحقق اهداف تشكل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط.

چ- ارايه خدمات آموزشي و انتشار نشريه و ایجاد پايگاه اينترنتي و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع‏رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ح- دادخواهي در مراجع قضايي، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط.

ماده ۳۰- تشكل موظف است منابع تامين هزينه‌هاي خود را با رعايت ضوابط اين آیین­نامه در اساسنامه تعیین کند.

ماده ۳۱- تشكل موظف است دريافت‏ها و پرداخت‏هاي خود را از طريق حساب بانكي صورت دهد و عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت كند.

ماده ۳۲- تقسيم اموال و مازاد درآمد تشكل در ميان مؤسسان، اعضا و مديران قبل از انحلال ممنوع است.

ماده ۳۳- تشكل موظف است امكان دسترسي بازرسان دبيرخانه شوراي ذي‏ربط را به اطلاعات و اسناد خود در حضور نماينده تشكل و صرفاً در محل دفتر تشكل فراهم کند.

ماده ۳۴- در صورتي ‏كه دبيرخانه شوراهاي ملي، استاني و يا شهرستاني راسأ يا از طريق دستگاه‏هاي اجرايي تخصصی، تخلفات و يا خروج از شرايط تاسيس تشكل را احراز کند گزارش مستند مربوط را به شوراي ذي‏ربط ارايه مي‌کند و اين شورا پس از بررسي مدارك و مستندات ارايه‏شده و پس از استماع دفاعیه تشكل، حسب اقتضا و متناسب با تخلف، به شرح زير صدور راي مي‌کند:

۱- تذكر كتبي و درج در پرونده با تعيين مهلت براي اصلاح وضعيت تشكل.

۲- تعلیق موقت پروانه فعالیت تشكل حداكثر به مدت سه ماه.

۳- درخواست انحلال تشكل متخلف توسط شورای ملی از دادگاه صالح.

تبصره ۱- تشكل‏ها مي‌توانند مراتب اعتراض خود را از تصميم شوراي شهرستان به شوراي استان و از تصميم شوراي استان به شوراي ملي ارايه کنند.

تبصره ۲- دبیرخانه شورای ذی‏ربط موظف است در زمان رسیدگی به گزارش تخلف یا شکایت، از تشكل ذی‏نفع برای حضور در جلسه و ارایه دفاعیات دعوت به عمل آورد.

ماده ۳۵- دستگاه‌هاي‏ اجرایی موظفند به ‏منظور تحقق اهداف اين آیین­نامه و كمك به توسعه مشاركت ‏تشكل‏ها در امور اجتماعی، نسبت به شناسايي و واگذاري تصدي‌ها و فعاليت‏هاي اجتماعي قابل واگذاري دستگاه متبوع به تشكل‏ها مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ماده ۳۶- انحلال تشكل به دو شكل زير صورت مي‏پذيرد:

الف- انحلال اختياري طبق شرايط مقرر در اساسنامه.

ب - انحلال اجباري در صورت رأي دادگاه صالح يا عدم امکان تطبيق وضعيت تشكل موضوع ماده (۳۹).

ماده ۳۷- كليه تشكل‏هايي كه قبل از لازم‏الاجراشدن اين آیین­ نامه تاسيس شده‌اند، ظرف دو سال از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين آیین ­نامه بايد نسبت به تطبيق وضعيت خود با اين آیین ­نامه اقدام کنند.

ماده ۳۸- از تاريخ لازم‏الاجرا شدن این آیین­نامه، تشکل‏هایی که به‏‏عنوان موسسات موضوع بند (۱۳) ماده (۲۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قصد فعالیت در زمینه‏ های تصریح ‏شده در ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور - مصوب ۱۳۵۹- دارند در چارچوب احکام این آیین­نامه از سازمان بهزیستی کشور پروانه فعالیت دریافت می‏کنند و به ثبت می‏رسند.

ماده ۳۹- دستورالعمل اجرايي اين آیین­نامه ظرف شش ماه از تاريخ لازم­الاجراشدن آن توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان وسازمان حفاظت محیط زیست تهيه و ابلاغ مي‏شود.