معرفی بخشدار مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بدره خانم صفیه علی اولاد در تاریخ 1397/11/01 طی حکمی از سوی استاندار ایلام به عنوان بخشدار مرکزی بدره منصوب شد.

کارشناس حقوق (دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین )، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- کارشناس امور اتباع و مهاجرین خارجی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ایلام از سال 1382 لغایت 1388

- کارشناس امور شوراها و دهستان ها بخشداری بدره از سال 1388 لغایت 1394/03/23

- کارشناس سیاسی انتظامی فرمانداری بدره از تاریخ 94/03/23 لغایت 1397/07/07

- کارشناس مسئول سیاسی امنیتی و انتخابات فرمانداری بدره از مورخ 1397/07/07 لغایت 1397/11/01

- بخشدار مرکزی بدره از مورخ 1397/11/01