قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

در راستای اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامي تقديم گرديده بود و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۵/۶/۱۳۸۵، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ و قید ابقاء فوت قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامي رسيده است، براي اجراي آزمايشي به مدت چهار سال از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق مي‌گردد که براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از کيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصادیق ایثارگری و تشخيص ازکارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همکاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می‌شود که جان خود را در راه تکوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.

د ـ اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.

هـ ـ آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند.

تبصره ـ استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد.

و ـ رزمنده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي‌صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.

تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ايثارگران مي‌باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.

ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يکي از اعضاي خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد.

ح ـ خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها مي‌شود.

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گيرد.

ی ـ بنیاد شهید و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌شود.

ماده۲ـ دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينکه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانكها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب ـ سایر دستگاهها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزيعي و خدماتـي که تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

فصل دوم ـ مسکن

ماده۳ـ خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین يا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري که حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

تبصره۱ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده يا داراي مسکن نامناسب مي‌باشند.

۲ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوری اسلامی ايران فرزندان

جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتي استفاده نكرده‌اند. ۱

تبصره۲ـ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده‌اند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان كه مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار مي‌باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه مي‌گردد.

ماده۳ مکرر ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصدهزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید يا ساخت مسکن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهاي بيش از يک ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعيين مي‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بیني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکي تا سقف نرخ مصوب نظام بانکي بانکهاي عامل اقدام نمايد.

بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.

تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وامهای كمتر از سقف وام مصوب در سال۱۳۹۰ استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جديد پرداخت نمايد.۲

ماده۴ـ میزان تسهیلات بانکی اين فصل براي هر يک از مشمولان به ازاي هر واحد مسکوني، يكصد و بيست ميليون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در شهرهای با بیش از يک ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يکصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد افزایش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نيز مالکان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات که به تأييد شهرداري يا بنياد مسکن رسيده باشد ضروري است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دریافت از ايثارگران مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل كشور پیش‌بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانكها پرداخت شود.

تبصره۴ـ ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خريد مسکن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي‌نمايند سود تسهيلات و کارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌بيني شده در اين ماده براساس چهاردرصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌باشد.

ماده۵ ـ به منظور پیشگیری از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسکوني مشمولان اين فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسکن نيز بهره‌مند نشده‌اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد.

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ که مقرر می‌دارد: «قوانیني که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر فاقد مسکن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (۳) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ است، لذا بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.

۲ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تبصره آن مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۱ که متضمن عبارت «دولت موظف است در اجرای بند (ل)...» تا عبارت «... یا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (۳ مکرر) الحاق گرديد.

ماده۶ ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکوني با زيربناي مفيد تا يکصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف مي‌باشند.

ماده۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای براي زمين‌هايي که قيمت منطقه‌اي سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتي که واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازاي آن جهت هر يك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد (۳۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمين در آپارتمان‌هاي اجاره به شرط تمليک به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي‌شود.

ماده۹ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي‌گردد.

ماده۱۰ـ بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازی اماکن مسکونی و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.

ماده۱۱ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کليه هزينه‌هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.

هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکانهايي که تحت پوشش شهرداري‌ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی اين ماده توسط وزارت کشور با هماهنگي بنياد و ستاد کل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ماده۱۲ـ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگاني، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي ذي‌ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۱۳ـ

الف ـ تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مکمل و بيمه خاص (خدماتي که مشمول قوانين بيمه همگاني و تکميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت کسورات بيمه درماني همگاني و مکمل سهم كاركنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره۲ـ شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره۳ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

تبصره۴ـ دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و براي بهره‌مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

ب ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌های درمانی ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.۱

ماده۱۴ـ بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروههاي ويژه جانبازان شيميائي، اعصاب و روان، نخاعي و اندامهاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراکز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراکز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره۲ـ بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ماده۱۵ـ بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و کنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.

ماده۱۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده۱۷ـ بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش‌بيني مي‌گردد، اقدام نمايد.

ماده۱۸ـ بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد از کارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان يا در نظرگرفتن وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات (امتيازبندي تلفيقي) و تعيين و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگي جانبازان نسبت به تشكيل كميسيون پزشكي در مواردي كه مطابق ضوابط، نياز به رأي كميسيون باشد، اقدام نمايد.

ماده۱۹ـ بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ها و كليه مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه‌اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.

ماده۲۰ـ بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراكز مشاوره‌اي و مددكاري ايثارگران» را تأسيس نمايد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستادكل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ تسهیلات اداری و استخدامی

ماده۲۱ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از نیازهای استخدامی و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ عبارت «صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صد درصد (۱۰۰%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است» مندرج در بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۷/۶/۱۳۹۰ چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (۱۳) به انتهاي ماده فوق اضافه گرديد. نهايتاً چون احکام مندرج در ماده (۱۳) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ است، لذا بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست.

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.۱

تبصره۱ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده كلی و فرزندان آنان كه علاوه بر سهمیه استخدامي اين ماده با كسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگي يکي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يکي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره۳ـ کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.

ماده۲۲ـ بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، که بنا به تشخیص کميسيون پزشکي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حركتي) باشند، علاوه بر پرداختي‌هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسبت به نگهداري فرد يا افراد يادشده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي‌نمايد.

ماده۲۳ـ بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به ميزان معادل يک و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

ماده۲۴ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر، شیمیایي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن مي‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي کامل بهره‌مند گردند.

تبصره۱ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از پنج سال براساس آیین‌نامه‌ای که به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يک تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره‌مند مي‌گردند.

تبصره۲ـ کلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

تبصره۳ـ رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي‌باشد.

ماده۲۵ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق کاركنان دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي‌باشند.

ماده۲۶ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایي به تشخيص کميسيون پزشکي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت کاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده۲۷ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌آور (يک به يک و نيم) محسوب مي‌گردد.

دولت مکلف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يكجا به صندوقهاي مربوط واريز نمايد.

ماده۲۸ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهدا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر به كليه شهدا و مفقودان داراي مدرك ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ عبارتهای دو جایگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يک‌سال و بالاي يک‌سال اسارت» و «و پنج درصد (۵%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از يك‌سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است.

فصل پنجم ـ اشتغال و کارآفرینی

ماده۲۹ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند می‌توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت‌بعدی برای استفاده ازخدمات موضوع اين فصل مي‌باشند.

ماده۳۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نياز کارگاههاي تابع قانون کار، مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده۳۱ـ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادي که مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود مي‌نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيلاتي به شرح ذيل قرار دهد:

الف ـ حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد (۱۰۰%) و سایر مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.

ب ـ کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طريق احتساب يكصد و پنجاه درصد (۱۵۰%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال.

ج ـ کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (۲۹) این قانون حداقل به مدت پنج سال می‌نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۴۲) قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌مند می‌شوند.

ماده۳۲ـ بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفریني ايثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند. منابع مالي اين صندوق به شرح زير تأمين مي‌گردد:

الف ـ بودجه عمومی دولت

ب ـ وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ايثارگران (وجوه اداره شده)

ج ـ سایر منابع بنیاد (منابع داخلی بنياد)

ماده۳۳ـ در صورتی که در راستای دستیابي فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیري دوره‌هاي آموزشي و مهارتي باشد، به منظور تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش (حداکثر تا هجده ماه) کمك هزينه زندگي معدل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یک‌بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

ماده۳۴ـ برای بهره‌مندی افراد واجد شرایط اين فصل، ضمن هماهنگي دستگاهها و مراکز ارائه‌دهنده امکانات فوق با بنياد مشروط بر آن که قبلاً از تسهيلات اين فصل استفاده نكرده باشند تا سي درصد (۳۰%) از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می‌يابد:

الف ـ واگذاری غرفه میادین و بازارچه‌هاي خود اشتغالي و دکه از طريق شوراهاي اسلامي و با هماهنگي شهرداري‌ها.

ب ـ سهمیه پذیرش دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌‍‌هاي مهارتي، تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به همراه تسهيلات رفاهي به ويژه خوابگاه.

ج ـ اجرای دوره‌های کارورزی خاص فارغ‌التحصيلان توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط.

د ـ اعزام نیروی کار به خارج از کشور، توسط دستگاههای مشمول اين قانون.

ماده۳۵ـ دولت مکلف است ساز و کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پايدار براي مشمولان اين فصل از محل تسهيلات تکليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالي، برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري (ملي و استاني) در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و اجراء نمايد.

ماده۳۶ـ به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاري‌هاي کلان، رئيس بنياد در شوراي عالي اشتغال عضويت خواهد داشت.

فصل ششم ـ معیشت و رفاه

ماده۳۷ـ کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون به شرح تبصره‌های زیر حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت کسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمايند.

تبصره۲ـ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.

تبصره۳ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده۳۸ـ حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاههاي موضوع ماده (۲) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوي مراجع ذي‌صلاح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، کميته امداد امام خميني (ره)، جهادسازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي گرديده‌اند. طبق مقررات، همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي‌گردد.

ماده۳۹ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارفتاده کلي دستگاه‌ها، اعم از کشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي‌گردد.

تبصره۱ـ حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقودالاثرها توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

تبصره۲ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده (۲) این قانون قطع می‌گردد.

ماده۴۰ـ حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایاي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شکل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.

تبصره۱ـ حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد.

تبصره۲ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

تبصره۳ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتيازات منظور شده براي شاغلات همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حکم حقوق بازنشستگي مکلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.

ماده۴۱ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکتهاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه‌آهن و کشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي‌نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%)هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.

تبصره۱ـ کلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بليط اتوبوس و مترو (داخل شهري) معاف مي‌باشند.

تبصره۲ـ مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفي‌نامه بنياد براي يک بار در سال از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره‌مند مي‌باشند.

تبصره۳ـ تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتي و خصوصي توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده۴۲ـ معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومي طبق قانون نظام وظيفه عمومي و اصلاحات آن و تدابير فرمانده کل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده۴۳ـ سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفي و براي اولين بار مشرف مي‌شوند اختصاص دهد.

ماده۴۴ـ وزارت کشور ضمن هماهنگی‌های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيک و مناطق مربوط را براي جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، براساس معرفی‌نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نمايد.

ماده۴۵ـ دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب براي کليه جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون پزشکي بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند، پيش‌بيني نمايد.

تبصره۱ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسيون پزشکي بنياد معلول شناخته مي‌شوند مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده استفاده نمايند.

تبصره۲ـ آیین‌نامه چگونگی واگذاري، ميزان تسهيلات، کارمزد و ميزان کمک بلاعوض توسط بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۴۶ـ دولت مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) هزینه بیمه عمر خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان که توسط هيچ‌يک از دستگاههاي دولتي تحت پوشش بيمه مذکور نمي‌باشند، اقدام نمايد.

ماده۴۷ـ دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران كه توسط بنياد تشكيل خواهد شد در بودجه سالانه بنياد پيش‌بيني نمايد.

ماده۴۸ـ بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران غير‌‌مستخدم دولت، کمك هزينه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به خانواده‌ آنان مشروط بر ‌اينکه به موجب قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

تبصره ـ دستگاههای اجرائی کشوری و لشکري و براي ايثارگران مستخدم خود، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌نمايند.

ماده۴۹ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يک نوبت هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن را به ميزان دو برابر پرداخت نمايند.

تبصره ـ پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاههای اجرائي نيستند به عهده بنياد است.

ماده۵۰ ـ تسهیلات بانکی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای يک نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعيين مي‌گردد.

ماده۵۱ ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. به‌عنوان فوق‌العاده ايثارگري به‌طور ماهانه پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره۲ـ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلي که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده۵۲ ـ بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ماده۵۳ ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند مرخصي استحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلب مرخصي آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاههاي ذي‌ربط پرداخت نمايند.

ماده۵۴ ـ کارکنان شهید و جانباز و آزاده ازکارافتاده كلی همانند سایر كاركنان شاغل دستگاهها، از كليه تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاهها، نظير دفترچه اتكا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.

ماده۵۵ ـ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمايند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزاياي حالت اشتغال تا سن بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

ماده۵۶ ـ صد در صد (۱۰۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف مي‌باشند.

ماده۵۷ ـ مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ايام اسارت که بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) پس از ورود به کشور مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۸ سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین آزادگانی که بعد از اسارت شاغل شده‌اند از این مزايا براي مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد.

ماده۵۸ ـ وزارت دادگستری با همکاری قوه‌قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضائي از خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نمايد.

تبصره۱ ـ هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره۲ ـ شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجراي اين قانون در کميسيون ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌باشد.

ماده۵۹ ـ قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وكلای دادگستری موظفند بيست و پنج درصد (۲۵%) سهمیه صدور پروانه سر‌دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

ماده۶۰ ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاري نموده‌اند صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضائی يا هيأتها ي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محکوميت از کار بر كنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده۶۱ ـ آیین‌نامه اجرائی اين فصل از سوي بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ستاد کل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل هفتم ـ امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ماده۶۲ ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالي غير‌انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته‌شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و يا نزديک‌ترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي مربوط براي يک بار اقدام نمايند.

ماده۶۳ ـ با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و ترکيب زير تشکيل مي‌شود.

الف ـ شرح وظایف:

۱ ـ سیاستگذاری در زمینه احياء، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت

۲ـ ساماندهی و هماهنگی در برنامه‌ریزي‌هاي کلان دستگاهها و نهادهاي متولي دولتي و غير‌دولتي

۳ـ به‌کارگیری ظرفیت‌هاي جامعه و کشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان

۴ ـ ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا

۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۴ـ وزیر آموزش و پرورش

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ـ وزیر کشور

۷ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۸ ـ رئیس بنیاد شهید و امور ايثارگران

۹ـ نماینده ولی فقیه در بنياد

۱۰ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوري اسلامي ايران

۱۲ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۳ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور

۱۴ـ یکی از مجتهدین به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم

۱۵ـ رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

۱۶ـ رئیس شورای سیاستگذاري ائمه‌جمعه سراسر کشور

۱۷ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعي با معرفي کميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي

تبصره۱ـ دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می‌باشد و مسؤوليت پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره۲ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از تشکلها و سازمانهاي غيردولتي فرهنگي، هنري، پژوهشي و ورزشي که در حوزه ايثارگران فعاليت مي‌نمايند، حمايتهاي مادي و معنوي به عمل آورند.

تبصره۳ـ دستورالعمل‌های داخلی شورا به پیشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره۴ـ مصوبات این شورا با تأیید رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده۶۴ ـ با توجه به ضرورت حفظ، جمع‌آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري، تاريخي و علمي مکتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه‌بندي به عمل آورد.

تبصره۱ـ درصورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوي صاحبان آن الزامي است.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی اين ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط بنياد با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مرکز اسناد ملي، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۶۵ ـ به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد اعطای نشان ویژه به کليه ايثارگران، تابع آيين‌نامه اجرائي خواهد بود که در کارگروهي متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشانهاي دولتي است كه تحت آيين‌نامه مربوط اعطاء مي‌شوند.

ماده۶۶ ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غيردولتي، پيام نور، شبانه‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشغول تحصيل مي‌باشند، اقدام نمايد.

تبصره ـ تعیین رشته‌های تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط بنياد و با همکاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۶۷ ـ بنیادموظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي که به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود اقدام نمايد.

تبصره۱ـ بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلي به دانش‌آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.

تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی اين ماده از سوي بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۶۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوري اسلامي ايران و ديگر دستگاههاي اجرائي متولي امور فرهنگي کشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی و تعيين ميزان توليدات برنامه‌هاي مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با همکاري بنياد حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۶۹ ـ به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، بنياد موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف شش ماه آيين‌نامه‌اي را در اين خصوص تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده۷۰ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و کليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌هاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بورسهاي تحصيلي داخل و خارج از کشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي دکتراي تخصصي بيست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين ميزان درخصوص رشته‌هاي پزشکي هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ماده۷۱ـ

الف ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غيرهيأت علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است، مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.۱

ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههای دولتی و غیردولتي و مراکز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاهها و قواي سه‌گانه موظفند بيست درصد (۲۰%) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آيين‌نامه‌اي که توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد به ايثارگران اختصاص دهند.

ماده۷۲ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده‌های آنان، کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲) این قانون که دارای امکانات تفریحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي‌باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در بهره‌مندی از این تسهيلات در نظر گيرند.

فصل هشتم ـ منابع مالی و نظارت

ماده۷۳ـ منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنياد، در قالب مفاد لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد.

تبصره۱ـ سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنياد هر ساله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره۲ـ به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته براي خدمات‌رساني به ايثارگران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است نسبت به ايجاد فصل رفاه و تأمين اجتماعي ايثارگران و برنامه‌هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده۷۴ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیين‌نامه اجرائي آن، رئيس بنياد موظف است گزارش عملکرد هر سال را که براساس شاخصهاي هر برنامه و فعاليت تنظيم شده است حداکثر تا پايان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و ميزان ارائه خدمات و تسهيلات به ايثارگران مشمول اين قانون را به بنياد ارائه نمايند.

تبصره۲ـ ارائه گزارش از سوی دستگاههایی که مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

ماده۷۵ـ نوع، میزان و تعیین اولويت ارائه خدمات هر فصل طبق آيين‌نامه‌هايي خواهد بود که توسـط بنيـاد با همکاري معاونت برنامه‌ريزي و نظـارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده۷۶ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۷) و تبصره‌های آن، (۴۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، (۴۹)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (۵۷) و مواد (۶۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قيد که: «قوانيني که از سال ۱۳۸۶ تا ۲/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامي رسيده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسيد.

عبارات الحاقی به ماده (۲۱) که در پی تطبیق با حکم بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوری اسلامی ایران به شرح ذيل به آن

افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جایگزینی نيروهاي

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ که به نفع ايثارگران است، به‌عنوان بند (الف) ماده (۷۱) منظور گرديد.

خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یک سال و بالای يک سال اسارت» و «و پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.»بدیهی است سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌هاي کليه قوانيني که طي سالهاي ۱۳۸۶ تا ۳/۱۰/۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.

این قانون از تاریخ تأیيد مجمع تشخيص مصلحت نظام (۲/۱۰/۱۳۹۱) به مدت چهار سال به صورت آزمایشی لازم‌الاجراء است. فهرست قوانیني که براي مجريان غيرقابل استناد است، به شرح زير اعلام مي‌شود:

۱ـ عبارت: «شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

۲ـ بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحي مصوب ۷/۶/۱۳۹۰

۳ـ بند «هـ» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

۴ـ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحي ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ (تبصره‌هاي اين بند به قوت خود باقي است.)

۵ـ بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹

۶ـ عبـارت «برخورداری از مزایای بيمـه مذکور مستلـزم پرداخت حق بيمـه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم كارفرما توسـط دولت است.» از ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹