معرفی بخشدار هندمینی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بدره آقای حسن میری در مورخ 1398/07/10 طی حکمی از سوی استاندار ایلام به عنوان بخشدار هندمینی منصوب گردید

دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در شته علوم سیاسی

قبل از بخشداری هندمینی بخشدار مرکزی آبدانان بوده و قبل از بخشدار مرکزی به عنوان کارشناس در قسمت های مختلف فرمانداری آبدانان مشغول به خدمت بوده است