فرمانداری بدره

بررسی وضعیت آموزش و بهداشتی مدرسه ابتدایی شهید صیدی جابر با حضور سرپرست فرمانداری

بررسی وضعیت آموزش و بهداشتی مدرسه ابتدایی شهید صیدی جابر با حضور سرپرست فرمانداری

تیرافکن سرپرست فرمانداری، کاظمی مدیر اداره آموزش و پرورش، جانشین و کارشناس بهداشت شبکه به منظور بررسی وضعیت آموزش، تجهیزات و نحوه رعایت پروتکل ها از مدرسه ابتدایی شهید رحمان صیدی جابر بازدید کردند.
🔸در این بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان ضمن پیگیری وضعیت آموزشی از طریق دانش آموزان در راستای تلاش مجموعه در زمینه آموزش و رعایت پروتکل ها از مدیریت آموزش و پرورش و معلمین مدرسه قدردانی کردند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است