فرمانداری بدره

بررسی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی ادارات شهرستان

بررسی وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی ادارات شهرستان

با حضور تیرافکن سرپرست فرمانداری، کاظمی معاونت شبکه بهداشت و کارشناس بهداشت شبکه نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون ادارات دامپزشکی، میراث فرهنگی، ارشاد اسلامی، امور مالیاتی و مخابرات شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

کلیه کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان موظف به تزریق واکسن کرونا در غیر این صورت هر سه روز یکبار بایستی تاییدیه تست کرونا تحویل نمایند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است