فرمانداری بدره

کمیته برنامه ریزی شهرستان بدره

کمیته برنامه ریزی شهرستان بدره

🌐 اعتبارات عمرانی شهرستان براساس قانون بودجه و الزامات، اولویت دهی به پروژه های در شرف اتمام و شاخص، جدیت مدیران مربوطه در پیگیری حوزه کاری و تعهد آنان در راستای استفاده از منابع ملی و ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال مالی ۹۷ توزیع شده است.

🌐 عملکرد دستگاهها بطور مرتب و در بازه های زمانی مشخص ارزیابی و براساس نتایج به دست آمده، توزیع اعتبارات مورد بازنگری قرار می گیرد.

🌐 اعتبارات دستگاههایی که در پیگیری هزینه کرد اعتبارات جدیت نداشته باشند، در اختیار سایر دستگاهها قرار می گیرد.

🌐 با استفاده درست از این منابع می توانیم امید را در دل مردم تقویت کنیم.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است